21.11.06

Así, moito mellor


Convocatoria pública, aínda que mellorábel no tocante á súa difusión e prazos para se acoller; normativa clara; cachés establecidos de antemán; achega porcentual sobre caché; criterios de selección previamente definidos; fichas técnicas de cada grupo......

Xusto moito do que botamos en falta noutros circuítos como “
Catro por Catro”, ou “Redesons” na súas modalidades de clásica e jazz.