3.11.06

Ególatra(s)


Hai que lle(s) recoñecer que é (son) coherente(s) coa súa traxectoria.

Se repasamos as hemerotecas podemos comprobar que, cando foi como candidato ás
xerais por Ourense, promoveu unha campaña propia na que diferentes artistas e intelectuais de Galiza e do Estado (Cuerda, Ibarrola....) amosaban o apoio á súa persoa, non á organización pola que concorría.

Calquera que se moleste en ler os seus
contados artigos e algo máis numerosos discursos pode facer unha tese de doutoramento sobre a reiteración de tópicos e a conxugación da primeira persoa do singular.

Quen faga algo de memoria seguro que acorda aquel 25 de xullo en que apareceron uns ‘improvisados’ adhesivos de apoio a ‘Quin’.

Por todo isto,
non me colle por sorpresa que contratara(n) unha campaña institucional na que as cuñas radiofónicas repiten até cinco veces “o departamento que dirixe Anxo Quintana” e nas que subxace a idea patrimonialista da administración.

Claro que unha cousa é que non me sorprenda e outra que non o rexeite.