22.11.06

Máis sobre 'bancos de tempo'


Estupendo que sexamos a primeira comunidade en regulalos por lei. Unha boa idea comezar cun plan piloto acoutando territorios (dous concellos) e ámbitos de actuación (conciliación). Só dúas suxestións:
- Non perder a perspectiva e, xa que logo, non circunscribir a iniciativa ao rural e á conciliación. Os ‘bancos de tempo’ son unha ferramenta moi útil para vertebrar/dinamizar a comunidade –tamén nas zonas urbanas-, prestar outro tipo de servizos e dirixirse cara a outros sectores.
- Non esquecer a cuestión da lingua. Os ‘bancos de tempo’ son
novos espazos para o uso do galego e, polo tanto, cómpre ter en conta esta cuestión á hora de desenvolver ferramentas lóxicas para xestionalos, formar aos profesionais que van estar á fronte, promover o voluntariado lingüístico……

P.S. Aviso a
Depósito. A ver se á tarde son quen de rematar a proposta de curso sobre “lingua e bancos de tempo” do que falamos vai para un mes.