8.11.06

Superado

Estes días co “proxecto”, o Seminario, as Xornadas, o aniversario de maioría de idade, a matrícula e o circuíto non che me queda tempo para nada :-( E coa de cousas que se me acordan! Por exemplo os editoriais de V. Partal en Vilaweb do luns e do martes. Por qué será que me sinto identificado?