30.11.06

Perfís lingüísticosXa comentamos que nos gustaría unha formulación máis ambiciosa. Non obstante, co texto na man case que non quedan pretextos para non ter persoal con perfil lingüístico á fronte de departamentos que tramitan convenios como o da imaxe.