16.11.06

Lingua, contidos e sociedade da información

Tiña pensado –mesmo prometido!- volver escribir sobre “Catro por Catro” e non precisamente en termos laudatorios. Mellor deixalo para mañá.

Aínda que non lin co vagar que requiren nin
os diagnósticos, nin as iniciativas, hai palabras que me soan marabillosamente ben e enunciados que me dan moi boas vibracións.

Se tivera que escoller as máis fermosas, salientaría: estratexia galega para a Sociedade da Información; plano estratéxico; converternos en produtores de equipamento, contidos e servizos; fomentar os contidos en galego....

Parabéns aos
responsábeis do proxecto, toquemos madeira para que isto siga tendo tan boa pinta e a miña lembranza para quen exerceron de adiantados aos tempos.