13.7.06

Outra volta con interrogantes sobre as galescolas
O DOG de hoxe, 13 de xullo, publica dúas ordes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar pola que se autoriza o inicio de actividades das escola infantís (0-3 anos) do Complexo Administrativo da Xunta de Galicia en Vigo e do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Xa que non son galescolas pero si escolas infantís de nova creación, financiadas con fondos públicos e ubicadas centros públicos, gustaríame saber como se vai garantir que nestas escolas haxa oferta educativa en galego para os nenos galegofalantes e que os castelanfalantes reciban cando menos un terzo dos contidos en lingua galega? E xa postos a preguntar, que criterios aplicaron ou van aplicar tanto para a contratación do cadro de persoal destas dúas escolas como para que acrediten a súa competencia lingüística en galego?
En fin, que semella que estamos nas mesmas :-(