6.7.06

Vicepresidencia, lingua e pemes


Despois de ler ao Director xeral de Industria no comentario de onte procuraba posíbeis explicacións a que Vicepresidencia, e por extensión a Consellería de Industria, “esqueceran” a cuestión do uso do galego nas medidas de fomento para que as empresas que operan en Galiza implanten sistemas de xestión de Responsabilidade Social Corporativa.

Visto o DOG de hoxe, no que a Consellería de Industria publica as bases que rexen as subvencións ás pemes para o impulso de actuacións de sensibilización e difusión en materia de RSC e nas que tampouco aparece nin unha soa referencia a que “as empresas socialmente responsábeis deberían considerar a lingua como elemento esencial da súa estratexia de RSC”, pois como que xa me empezo a crer que tras esta omisión subxace o “tacticismo rexionalista” -desta non toca falar de lingua- e a esquizofrenia entre o discurso e a práctica política que tanto caracteriza ao tándem Losada-Quintana.

Coda. Grazas S. polo de sempre.