5.7.06

E remato, por agora, coa lingua e a RSC


“En Galiza, as empresas socialmente responsábeis deberían considerar a lingua como elemento esencial da súa estratexia de RSC”.

“(…) o uso do galego é sinal de ser socialmente responsable:

  • A través do compromiso coa cultura, coa tradición, cos valores, etc.
  • E ao acadar posicionamento positivo de empresa galega: R, San Luís, Sargadelos….”

Non se pode falar de normalización lingüística do galego mentres continúe sendo invisible no mundo empresarial.

O galego pódese e débese incorporar como lingua vehicular nas estratexias corporativas das empresas que operan en Galiza.”

Son palabras de Anxo R. Calvo Silvosa, Director xeral de Industria, Enerxía e Minas da Xunta de Galicia. Vid. “O papel da lingua nas estratexias corporativas das empresas” en Lingua e Investigación. II Xornadas sobre lingua e usos. Universidade da Coruña 2006, páxs. 18 e 23)

Se acreditan, como acreditamos nós, nas palabras do Director xeral, que é o que pasa? Fallou a coordinación tanto na propia Consellería como entre a Consellería e Vicepresidencia? Predomina o “tacticismo rexionalista” e desta non toca falar de lingua e empresa? É unha mostra máis da esquizofrenia entre o discurso e a práctica política?...

Gustaríanos que se tratara dun fallo de coordinación e que a Vicepresidencia incorpore a cuestión da lingua ao anteproxecto de Acordo Galego polo Fomento da Responsabilidade Social na Empresa.