29.7.06

Deporte e "cambio galego"

Unha das áreas nas que máis me está decepcionando o labor do goberno bipartito é a Dirección Xeral para o Deporte. Á marxe da miña opinión sobre a continuidade da maior parte do equipo do goberno anterior, a percepción persoal do traballo que desenvolven é que centran a maior parte dos seus esforzos en convocar ‘seleccións galegas’ (con criterios e fallos na organización dos encontros dificilmente xustificábeis), na creación dun máis que discutíbel equipo profesional de ciclismo e na representación coa presenza de Santiago Domínguez en todo tipo de eventos mentres esquecen, ou deixan nun terceiro plano, o deseño dunha política deportiva para o pais (deporte escolar, colaboración cos concellos para o acceso da poboación á práctica físico-deportiva, construción e equipamento de instalacións deportivas, normativa sobre a seguridade nas instalacións, deporte para todos…..).

Instalado nese escepticismo leo que o Consello da Xunta do xoves, 27 de xullo, aprobou a subscrición de convenios de colaboración entre a Consellería de Cultura e Deporte e diferentes federacións deportivas (fútbol, piragüismo, vela, remo, tenis….) co fin de coadxudar aos seus gastos ordinarios e para a fixación, de común acordo, dun programa de actividades de promoción e desenvolvemento das respectivas modalidades deportivas. Descoñezo se xa redactaron os convenios (aínda non está operativo o "Rexistro público de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia") pero, por se non o fixeron, suxiro que inclúan cláusulas que comprometan ás federacións ao uso normal do galego nas súas actuacións. Fago fincapé neste extremo para facer realidade o de “poñer a lingua na cabeceira e vangarda de todas e cada unha das nosas actuacións” e que non se volvan repetir situacións como as que recentemente viveu un árbitro de fútbol (non si, J.?), que tivo algún que outro problema no Colexio de Árbitros (organismo federativo) por cubrir na lingua propia de Galiza a acta dunha competición de ámbito galego.