17.7.06

Os acordos son para cumprilos
O enfoque das noticias sobre o asasinato de Al-Daní e Julio Anderson publicadas na maioría dos medios de comunicación son motivo máis que de abondo para que dende a Vicepresidencia da Xunta se lle acorde aos directores deses medios que, cando asinaban o
Acordo galego pola igualdade nos medios de comunicación, asinaban o compromiso de "evitar no tratamento e difusión da información o realizar comparacións desprezativas, insultantes ou prexuizosas entre condutas de persoas ou grupos".