13.3.06

Sobre o BNG, a terceira idade e as caixas de aforros

A Xunta implica ás caixas? Que eu saiba, as caixas xa estaban implicadas e non precisamente por facer un labor social. Os xeriátricos, os centros de atención ás persoas maiores son unha liña de negocio interesantísima para as caixas e outras entidades financeiras. Eis, Caixa Galicia non dubida en asociarse con Eulen para crear EUXA e montar residencias coma a da oitava cidade, na que as mensualidades andaban hai un ano entre os 1.200 e os 1.700 euros. Caixa nova, a través da sociedade que comparte co Banco Galego, Geriatros, mercaba non hai moito outra residencia con perfil semellante no ferrolán barrio de Esteiro. Iso si, ámbalas dúas entidades estiveron dispostas a recibir o apoio do diñeiro público, da Xunta de Galiza a cambio de ofertar unhas cantas prazas ‘para atender necesidades sociais’. Non está de máis repasar as hemerotecas e ver que dixeron BNG e PSOE cando botou a andar unha destas residencias! Claro que daquela aínda non gobernaban na Xunta. Agora hai que vestir con outro traxe o que, con criterio máis que discutíbel e non por pecharse á colaboración da iniciativa privada, xa se viña facendo.