21.3.06

Conferencia de Antón Costa


No seu relatorio, Antón Costa Rico fará un percorrido, apoiado en textos escolares, polo que foi o currículo oficial e as súas cativas variacións na escola do franquismo ao longo dun extenso período de máis de 40 anos.

Logo dun punto de partida (“A República dos mestres” e a lingua das bolboretas), Antón Costa vainos convidar a pousar os nosos ollos, de modo breve, na represión, nas leis de reforma dos plans de estudos do Bacharelato e do Ensino Primario (1945), no ideario político e pedagóxico que fundamentaba e sostiña a orientación totalitaria-fascista e logo nacional-católica que se seguiu no ensino, nas varias etapas ministeriais ata a Lei Xeral de Educación, no comportamento eclesiástico e na privatización relixiosa do ensino medio urbano, na vida diaria da escola e no malpasar dos mestres. Algo tamén dirá sobre “El Frente de Juventudes”, a “Sección Femenina”, o labor de “Auxilio Social”, os libros de texto (Rayas, Enciclopedias, Manuscritos de cartas,…), o canto (“Cara al sol”, “Montañas nevadas”,…), a persecución do galego, a educación da muller (“La cocina: su gran laboratorio”), a lexitimación escolar da Ditadura, o valor do que na escola se aprendía, o Plan Galicia, e o comezo do desencanto social, en demanda doutros horizontes.