7.3.06

Reservado o dereito de admisión


«A participación na xornada
está
restrinxida a
determinadas mulleres
que ocupan postos destacados
nos ámbitos académicos, políticos, empresariais, financeiros,
culturais e sociais en Galicia»

A frase en cuestión está tirada do web que publicitaba as xornadas ‘Mulleres e poderes, reflexións sobre o liderado de mulleres’ organizadas pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia.
Se controlara de deseño de bitácoras faría unha fotomontaxe con ‘oh, es el’ subindo ao bus violeta acompañado da bailarina e demais séquito mentres o mercenario, cal mariachi 'pelotas', canta en versión particular ‘lo estais haciendo muy bien/muy bien’.