23.3.06

As TIC ao servizo da participación social


A Comisión Europea difunde, a través do Programa Socrates, unha serie de consellos para fomentar o bo uso das TIC e a xente de TEB-Ravalnet transformáronas nunha nova ‘cápsula de coñecemento’ que di así:

Accesibilidade e espazos

O acceso e o proceso de aprendizaxe das TIC ten que ser gratuíto, sobre todo para os niveis iniciais de formación.

Os centros de aprendizaxe (aulas informáticas, telecentros...) teñen que estar abertos e dispoñer de horarios moi amplos e flexíbeis, que inclúan sesións de mañá, tarde e noite tamén durante as fins de semana.

Atreverse a aprender

Os cursos, a metodoloxía, os materiais e as actividades teñen que basearse nas necesidades e intereses das persoas que participan. Na aprendizaxe das TIC é moi importante a práctica continuada, porque é a única vía de asimilar e integrar os contidos.

Todas as persoas poden superar o medo inicial e comezar a traballar cun ordenador, e todos e todas podemos aprender a utilizar as TIC se nas diferentes aulas e cursos se crea un clima agradábel e positivo.

Traballo transversal e contidos axeitados

As persoas responsábeis dos diferentes cursos teñen que facer un grande esforzo didáctico, dar explicacións sinxelas e explicar o significado das palabras técnicas nunha linguaxe accesíbel para tódalas persoas. Trátase de non crear ningún tipo de barreira que dificulte o acceso á aprendizaxe.

É importante crear grupos de traballo baseados nun centro de interese común a tódalas persoas participantes e poder integrar as TIC como un instrumento de traballo nos diferentes procesos de aprendizaxe.

Participación e equipamento

A participación dos diferentes usuarios e voluntarios é indispensábel e moi importante. Grazas, precisamente, ao seu papel, é posíbel a construción da Rede. Tódalas persoas poden aportar algunha cousa.

A aprendizaxe das TIC ten que se parte do proceso de aprendizaxe ao longo de toda a vida. Por este motivo, é importante que cada estudante poida contar cun ordenador para garantir un proceso de aprendizaxe directo e constante.

Difusión e convivencia

É moi importante achegar o coñecemento das TIC ao maior número de persoas posíbeis, difundindo ao máximo as iniciativas e actividades que se programen e facilitando a participación das mesmas das persoas susceptíbeis de estar interesadas.

A aprendizaxe das TIC debe contribuír a superar situacións de xenofobia e racismo e ten que se basear na promoción das persoas con discapacidades e na igualdade entre homes e mulleres.