4.3.06

De interese para 'landrovers'


Publicidad, patrocinio, mecenazgo y colaboración. Marco legal e incentivos fiscales é un libro de Andrés Jiménez Díaz editado pola Asociación Española de Fundaciones, que analiza e explica, entre outros temas, as diferenzas entre unha serie de conceptos como patrocinio, convenio de colaboración e outras fórmulas publicitarias semellantes como a esponsorización que poden provocar interpretacións equivocadas.

Inclúe, ademais, un exame da lexislación vixente en materia de mecenado, precedida dunha reflexión sobre as condicións ideais mínimas que, a xuízo do autor, debería reunir esta lexislación.

Un libro económico –custa 5,90 €-, que podemos mercar por Internet, de grande utilidade para xestores culturais e directivos de fundacións e outras entidades sen fins de lucro.