15.3.06

Derivas sobre unha reflexión de Dorfun


Sempre que se prevé a construción dunha nova grande área comercial aparecen sectores –mesmo algúns munícipes- que asocian a iniciativa a ‘progreso’, ‘servizo ao cliente’, ‘libre competencia’ e, sobre todo, á creación de novos postos de traballo. As dinámicas e os argumentos non adoitan variar por máis que se trate de concellos tan distantes e diferentes como Santiago, Narón, Ames, Pontedeume ou Oleiros.

Conste que non é doado combater algúns destes argumentos. Especialmente, o relativo á ‘creación de postos de traballo’. A fin de contas é un feito obxectivo que, por ‘visualizarse de xeito inmediato’, se converte, xunto co importe das licenzas de obras e actividade, nuns dos pretextos máis socorridos para agochar os ‘pelotazos’ urbanísticos que nas máis das veces van asociados á instalación da superficie comercial. Claro que tamén hai outros feitos obxectivos, non menos importantes dende o punto de vista cuantitativo e cualitativo, que esquecemos porque son procesos lentos e tardan en agromar. Refírome á desaparición do comercio retallista coa conseguinte perda de postos de traballo, á ‘desertización’ dos cascos urbanos, ao cambio de hábitos relacionais e de lecer….

Vivo preto dun centro comercial e creo que sei do que falo. Efectivamente, creáronse postos de traballo pero ninguén contrapón os que se destruíron no pequeno comercio da comarca. Urbanizouse a zona e construíron pisos en terras que mercaron a dous reais e que axiña se revalorizaron en porcentaxes de vertixe para, segundo a 'vox populi', beneficio dun dúo ao que alcuman ‘a unha e media’ ou ‘juanes’. Dende 2002 temos novos servizos e mesmo unha ampla zona de ocio con 12 salas de cine mentres viamos como pechaban o Cine Avenida, o Cine Azul, o Cine Roma e, agora, os Multicines Galicia. Contestándolle a Dorfun, que pregunta como será unha cidade sen cines, direi que moito me temo que unha cidade e unha comarca aínda máis mortas.