5.12.06

Usos lingüísticos e culturais dos webs


Depósito faise eco da publicación no número 8 da revista Interea Visual dun breve artigo no que se analizan os usos lingüísticos dos webs dos concellos e se fan propostas de usos culturais. Para as persoas interesadas no tema, salientar que se trata dun texto debedor do relatorio "A utilización da Internet nun SNL/SL como ferramenta de información, formación e dinamización", da autoría de Isabel Vaquero, publicado nas Actas dos II Encontros para a normalización lingüística, organizados polo Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia en Santiago de Compostela en 1998. Mágoa que o texto en cuestión non estea en liña!


P.S. A imaxe é obra de Mercedes Molares Cabana. O-boi-de... – 1999. Pedra sintética - 37 x 28 x 25 cm.