17.12.06

Lectoescrita


Non hei ser eu quen cuestione que se os rapaces aprender a ler e escribir en galego estaremos dando un salto cualitativo. Non obstante, se simultaneamente non se dan pasos para que o galego sexa a lingua de interacción en contextos de educación informal (no transporte, almorzos e comedores escolares; nos xogos na aula e na rúa; nas actividades extraescolares…..) corremos o risco de que pase o que sucede agora mesmo con algunhas persoas que preparan oposicións á función pública; isto é, dominan a lectoescrita pero teñen serias dificultades para relacionarse oralmente en galego.