18.12.06

Seleccións galegas?


Para que as queremos se en lugar de promover ámbitos e competicións propias –“estatuto de Nación”- estamos tan a gusto coas actuais que non só as patrocinamos, senón que acudimos a Madrid para participar na súa presentación en sociedade?

Por certo, vendo o
mapa de “La vuelta a España 2007” non consigo encontrar as etapas que teñen lugar en Euskadi e Cataluña. Será que non as hai?