5.12.06

Suxestión

Para promover que se leve a cabo o aprobado pola Asemblea Nacional a respecto da galeguización dos nomes dos cargos públicos, nada mellor que comezar por poñer de manifesto cal é o estado da cuestión e reproducir, na composición do Consello Nacional e da Executiva, os nomes dos membros destes organismos tal e como figuran no documento de identidade.