12.9.06

TIC e xestión cultural


INTERNET EN GALICIA: LINGUA, CONTIDOS, FERRAMENTAS E RECURSOS.


MÓDULO I.- CAMBIOS NO MUNDO DA COMUNICACIÓN VERSUS CAMBIOS SOCIAIS.
·
As chaves da “revolución dixital”, a converxencia e a súas manifestacións:
- Converxencia de fases ou procesos de tratamento e transmisión da información
- Converxencia e polivalencia de canles.
- Converxencia de tipos ou formatos de información.
- Converxencia de medios.
- Converxencia de soportes.
- Converxencia de empresas.
· As repercusións da “revolución dixital”:
- Sobreabundancia de información
- A utilización do coñecemento como factor de produción.
- A desaparición de rixideces na organización do traballo
- Revisión dos procesos de educación e formación.
- A globalización e a identidade

MÓDULO II.- INTERNET EN GALICIA: USOS LINGÜÍSTICOS E PRODUCIÓN DE CONTIDOS.

· Internet como paradigma dos tempos de mudanza
· A importancia do uso do galego na Rede e a necesidade dunha política lingüística e comunicacional para a sociedade da información.
· Presenza do galego significativa en termos absolutos no espazo web e blogs galegos. Non así en termos cualitativos.

MÓDULO III.- LINGUA E CONTIDOS NAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS DE GALICIA. O USO DE INTERNET NA XESTIÓN CULTURAL: FERRAMENTAS E RECURSOS.

1. Lingua e contidos nos webs das administracións locais de Galicia
· Niveis de uso nos webs dos concellos galegos
· Xerarquía e estratexias lingüísticas
· Os webs analizados dende outros parámetros: contidos, utilidade, información, participación, legalidade, accesibilidade....

2. O uso das TIC na xestión cultural: ferramentas e recursos
2.1. Ferramenta de traballo persoal
· Xestión (ferramentas)
· Información
· Formación
· Comunicación
· Interactuación/participación

2.2. Ferramenta de traballo da área ou departamento
· Comunicación e xestión interna
· Comunicación externa
· Difusión de materiais
· Promoción artística
· Novas formas de creación artística
· Dinamización
· Alfabetización dixital
2.3. Estado da cuestión e boas prácticas
· Uso das TIC nos departamentos de cultura dos concellos galegos
· Propostas de boas prácticas

MÓDULO IV- O @AGORA NA XESTIÓN ADMINISTRATIVA DUN DEPARTAMENTO DE CULTURA.
· Aplicación no contorno de Internet fornecida pola Deputación
· Aplicación con repercursións internas (xestión) e externas (web do cidadán)
· Vantaxes na xestión e repercusións na administración e na cidadanía
· Aplicación na xestión administrativa dun Departamento de Cultura


BIBLIOGRAFÍA

CALIDONIA, en http://calidonia.blogaliza.org/2006/05/15/porcentaxe-de-blogs-galegos-en-galego-e-en-castelan/

FILLOS DE GALICIA, “1º Informe técnico sobre a presenza dos Concellos Galegos en Internet”, Fillos de Galicia,
http://www.fillos.org/galicia/arquivos/informe-concellos-na-Rede-v1-1b.pdf

GAGO, Manuel: “A blogoesfera en galego: demografía, usos e contidos”, Consello da Cultura Galega, 2006

LÓPEZ, Bernat (1999), <> en Actas dos II Encontros para a normalización lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.


MAJÓ, Joan. (1997), Cables, chips y poder, Barcelona, Editorial Planeta.

MAJÓ, Joan (1999), <>, Actas do II Congreso para a normalización lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.

ROMERO, D. e RODRÍGUEZ, L. (2005): Internet, novos vieiros para o galego. En Alvarez Blanco, R., Fernández Rei, F., Santamarina, A. (eds), A lingua galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional. Vol. II. Santiago de Compostela. Instituto da Lingua Galega-Consello da Cultura Galega.

ROMERO, D. e VAQUERO, I. (2001): Da periferia á Rede. Internet en Galicia. Lingua e contidos. Vigo, Edicións Xerais de Galicia, serie Universitaria.

ROMERO, D. e VAQUERO, I.: REDADAS en http://www.galego21.net/nos/redada/artigoserelatorios.htm