6.9.06

E se.....


Ao saber o que pasou coa nave de Brenntag, o primeiro que se me veu á cabeza foi: e se chega pasar en Forestal del Atlántico e con Reganosa xa funcionando?