14.9.06

Entrevista con Jordi MasXa se pode descargar o número 22 de Biblos, a revista galega de información literaria. Inclúe unha ampla referencia á próxima presentación da tradución ao galego do libro “Software libre, tecnicamente viábel, economicamente sostíbel e socialmente xusto” e unha entrevista co seu autor, Jordi Mas.