3.10.06

Cuestión de visibilidade e de país


Falabamos este día en Compostela que de pouco serve localizar ou producir software se ese labor non se espalla, non se dá a coñecer entre a poboación. Son moitos os medios que se poden utilizar para promocionar unha iniciativa. Na Rede, un dos máis socorridos é incorporar un banner de apoio tal e como, por exemplo, propoñen dende a Asociación PuntoGal. Cinguíndonos a esta campaña, pode que as datas en que a lanzaron non foran as máis apropiadas para as adhesións pero agora, que comezamos un novo curso, por cuestións de visibilidade e de país é o momento de procurar estendela e, nomeadamente, a espazos de referencia como as páxinas principais dos web da Real Academia Galega, Cultura Galega, A Galega ou das universidades.