13.8.06

“Terrorismo incendiario”, verosilimitude e verdade


Acórdanos “El País” que foi Fraga quen hai quince anos puxo en circulación a expresión “terrorismo incendiario”. Non queda a cousa aí, no editorial de hoxe inciden en que se ben a ‘teoría da conspiración’ pode ser verosímil, isto non a converte en verdadeira. Concordo co exposto na necesidade de buscar as explicacións na “multicausalidade” e na conveniencia de demandar novas políticas agrarias, forestais e urbanísticas porque non é só dicir que nas terras queimadas non se vai poder construír en 30 anos, é onde e en que condicións (servizos básicos, infraestrutura viaria….) se están autorizando actualmente a construción de urbanizacións de adosados, pareados…… E tamén, de que as licenzas de obras non se convertan na principal vía de ingresos de moitos concellos.