9.8.06

Suxestións


Resulta complicado contactar co 900 400 800, sinal de que somos moitas as persoas que queremos axudar a parar o lume nesta situación de emerxencia nacional. Supoño, tamén, que non vai ser doado canalizar esa vaga solidaria e facelo axeitadamente para que realmente sexa efectiva. En por iso, é conveniente retomar dinámicas que se levaron á práctica cando o do Prestige. Refírome a que os concellos –nomeadamente aqueles non afectados nestes momentos polo lume- impulsen a creación de grupos de voluntariado, que os doten de medios materiais (autobuses para desprazarse a onde faga falta, motobombas se as houber, material de loita contra o lume...) e os poñan ao dispor da Consellería para que acudan a onde sexa máis necesario.