20.8.06

Antón? Non, AntonioNon o podo disimular :-) Ecantoume a maldade de Inseminario a respecto de Antón Losada :-)

Por certo, o seu nome real é Antonio Losada Trabada tal e como consta no DOG núm. 160 de 22 de agosto de 2005.

Por se non se vé ben na imaxe, transcribo o texto da corrección de erros que tiveron que incluír:
"Corrección de erros.-Decreto 301/2005, do 11 de agosto, polo que se nomea secretario xeral de Relacións Institucionais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a Antón Losada Trabada.
En relación ao Decreto 301/2005, do 11 de agosto, polo que se nomea secretario xeral de Relacións Institucionais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a Antón Losada Trabada, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 155, do 12 de agosto, cómpre facer a seguinte corrección:
Nas páxinas 14.181 e 14.234, onde di: «Antón Losada Trabada», debe dicir: «Antonio Losada Trabada»".