24.2.06

Verdades coma puños e cuestión de oportunidade


Na ‘Conferencia Internacional sobre software libre’ que tivo lugar en Málaga un especialista de Sun Microsystems, Simon Phipps, sinalou o obstáculo que na súa opinión impide a expansión do software libre: «o monopolio do inglés como idioma das distribucións. Cómpre afondar na localización dos produtos para adaptalos á realidade cultural do usuario».

Pola súa banda, Alan Robertson, del Linux Technology Center, na liña que xa anticiparan os autores do Libro blanco del software libre en España insistiu en que «a posibilidade de que proxectos moi prometedores acaben desaparecendo por non chegar a unha masa crítica de usuario». Neste sentido, recomendou que as plataformas a nivel de Estado se reduzan a dúas ou tres para poder xerar economías de escala e non ficar reducidas ao ámbito educativo.

En Galiza, que está practicamente todo por facer, deberiamos ser quen de aprender doutras experiencias para que o minifundismo mental e os intereses de grupos e empresas acaben reproducindo e amplificando os mesmos erros.

Cómpre comezar sobre bases sólidas e confluírmos ao redor dun espazo común que homologue, estandarice, localice, produza e difunda software libre na nosa lingua.

A idea hai tempo que circula. Mesmo algún proxecto. Só fai falta que alguén tome a iniciativa e a leve a cabo.

O Igape anuncia que aportará o 15% do investimento aos proxectos empresariais que se ubiquen en Ferrolterra e o BOE do 23 de febreiro publicaba a Resolución do 10 de febreiro de 2006, da Secretaría Xeral de Industria, pola que se efectúa a convocatoria do ano 2006, para a concesión de axudas para actuacións de reindustrialización nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal

Localizar e producir software é i+d+i, crea emprego e reindustrializa.