21.2.06

Contrastes

Calidonia está en condicións de falarnos da súa análise da comunidade blogueira en galego. De momento, só lin a primeira entrega de 1000 e 1 blos en galego e xa estou desexando que chegue a segunda. Rigor e perspectiva de país.

Todo un contraste co informe A sociedade da información en Galicia: situación actual e tendencias. eGalicia 2005 que o o Observatorio das Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia –dependente da Consellería de Innovación e Industria- facía público a finais do ano pasado. Un informe refirido na súa meirande parte á realidade española. Con esta perspectiva, dedica o seu apartado 8.3.1 (páxs. 195 a 197) aos webogs e, consecuentemente, ignora a realidade galega para reproducir unha táboa cos “weblog de maior relevancia en español segundo atalaya.com e technorati.com”.