5.4.06

Racionalidade

En xuño de 2001 lía en Redada –e antes en Da periferia á rede- a conveniencia de desenvolver políticas racionais para combater a fenda dixital e, nesa perspectiva, a proposta de converter os centros de ensino en “Telecentros”; isto é, en espazos pensados de alfabetización e dinamización dixital da contorna. Hoxe leo na prensa que a Xunta o vai levar a cabo. De momento, só en oito colexios e como plan piloto pero con vocación de estendelo. Os meus parabéns para a Conselleira.